Kategorier
Avtal Seko SJ SJ

GFL belopp för SJ timanställda

Kategorier
Förhandling Seko SJ SJ

Nya Löner 2023

Kategorier
Seko SJ

Förutsättningar T24, Trafik & Service

Kategorier
Okategoriserade

Seko SJ Avtalsinformation

Kategorier
Seko SJ SJ

Enkät gruppval T23

Kategorier
Avtal seko Seko Spårtrafik

Seko och Almega Tågföretagen överens – strejken blåses av

Seko har idag träffat en uppgörelse med Almega Tågföretagen på spårtrafikområdet. Den stundande strejken kommer därmed att blåsas av. Förbundet bedömer att uppgörelsen är så pass bra och att ett verkställande av en strejk inte skulle leda till en bättre uppgörelse. 

Uppgörelsen innebär bland annat följande:

  • Löneökningar och avsättningar till flexpension enligt det så kallade märket, det vill säga totalt 7,4% under den tvååriga avtalsperioden.
  • Tydlig reglering när det gäller sena schemaändringar. Besked om förändringar ska som regel lämnas minst två veckor i förväg men arbetsgivaren får vid oförutsägbara händelser justera schema kortare tid i förväg. Arbetsgivaren ska i dessa fall söka komma överens med berörd arbetstagare till skillnad från idag där arbetsgivaren enbart ändrar schema utifrån verksamhetens behov. Om ändringar meddelas senare än 14 dagar före den avsedda ändringen kommer det bli svårare för arbetsgivaren enligt en särskild reglering. Modellen bygger på att överskridande av regleringen i antal minuter ska föras över till en individuell arbetstidsbank.
  • Arbetstidsförkortning ska utredas i en partsgemensam arbetsgrupp med en tydlig inriktning att påbörja en arbetstidsförkortning under avtalsperioden.
  • Frågan om ensamarbete vid framförande av resandetåg och vid olycksdrabbade arbetsuppgifter ska hanteras i en partsgemensam arbetsgrupp. Exempelvis är parterna överens om att man gemensamt ska uppvakta såväl politiker som myndigheter för att lyfta denna fråga.
  • När det gäller vårt yrkande om att reglera villkoren för tågstäd centralt så har vår motpart vägrat att gå med på våra krav. Detta är beklagligt och vi kommer nu att göra allt vi kan för att förbättra villkoren för tågstädet i lokala förhandlingar.

Läs mer på: https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2023/seko-och-almega-tagforetagen-overens–strejken-blases-av/

Kategorier
Förhandling seko

Seko skjuter upp varslet

Kategorier
Avtal Förhandling seko Seko SJ Seko Spårtrafik SJ

Konfliktinformation

Kategorier
Okategoriserade

Information om Sekos konfliktvarsel

Observera att vi berörs av övertids- mertid och nyanställningsblockad nu på torsdag kl15. Som seko medlem ska man inte jobba övertidsturer även om dom har planerats innan den 11e maj men som ska utföras efter Kl 15 på torsdag.

Även om pengar är trevligt, så är det viktigt att hålla samman så branschen tar sekos avtals krav på allvar.

Kategorier
Avtal seko SJ

Konfliktmeddelande Nr 1/2023