Kategorier
Pension Seko SJ SJ

Kontrollera Tjänstepensionen ITP1

Kategorier
Avtal Lokalt Seko SJ SJ

Seko SJ information om lokalt avtal om Schemaändringskorridor

Kategorier
Försäkringar

Inbjudan till försäkringsutbildning

Välkommen-bannerVälkommen till Seko Västra Svealands försäkringsutbildning

Målgrupp: Förtroendevalda och medlemmar
Plats: Örebro

Tisdag 14 maj — 09:00- 16:00 Eurostop Örebro,
Best Western Hotel, Boglundsgatan 2, 701 19 Örebro

Utbildningen handlar om lag, avtal- och medlemsförsäkringar.Peter Larsson och Jörgen Lybeck från Folksam och Anders Persson från Seko håller i utbildningen. 

Ekonomi:Medlemmar utan fackligt uppdrag söker ledigt utan lön och får ett stipendium (124 kronor per timme skattefritt) för den förlorade arbetsförtjänsten.Förtroendevalda tar facklig ledighet enligt förtroendemannalagen.

Anmälan:Via mail till anders.persson@seko.se alternativt telefon 019-17 76 86.Vid anmälan anger du arbetsgivare, personnummer, mailadress och mobilnummer. 

Senaste anmälan 2024-04-29 Varmt välkommen till en inspirerande utbildning!Anneli Fransson
Försäkringsansvarig i Seko region Västra Svealand

Anmälan e-post
Kategorier
Okategoriserade

Piaf & JAG

Hej Alla Teatervänner

Hallsbergs Riksteaterförening bjuder in till PIAF & JAG

12 april klockan 19:00

Sprid gärna detta vidare.

Kom i god tid innan om du räknar med att äta en bit mat före.

Biljetter vid Entré, eller förköp på ICA Allé förbutik och Tickster.

Gå till vår hemsida så hittar du rätt.  https://www.riksteatern.se/hallsberg

VÄLKOMNA

bild.png

Kategorier
Avtal Lokalt Seko SJ SJ Turlistor

Schemakorridor ersätter tidsförskjutningstilläggen

Kategorier
Seko SJ

Status åkandes schema T24, T25

Kategorier
LO

Digital utbildning – “Facket och EU

Den här utbildningen är en webbkurs som främst riktar sig till dig som är medlem i facket. Syftet är att ge inblick i hur EU påverkar några fackliga frågor, att det är viktigt vem det är som bestämmer i EU och därmed att rösta i Europaparlaments-valet den 9 juni.

Utbildningen tar cirka 15 minuter att gå igenom från början till slut.

Utbildningen består av några avsnitt som inleds med en fråga som följs av ett kort faktaavsnitt och en övning med koppling till avsnittet. Som avslutning finns ett quizz där du kan testa dig själv vad du kan om fackliga frågor och EU. 

Du väljer själv i vilken ordning du vill gå igenom webbkursen.

https://natutbildning.lo.se/facket_och_eu/#/

Kategorier
Seko SJ

Seko SJ info om Norgetraktamenten

Kategorier
Avtal Seko SJ SJ

Avtalsinformation

Nuvarande regler i Spåra SJ om tidsförskjutningstillägg förlängs att gälla till den 30 april med en uppräkning av beloppen på 50%.

Seko SJ och SJ har tillsammans med Seko inom SJ Götalandståg och SJ Norrlandståg kommit överens om att vänta med införandet av den så kallade schemaändringskorridoren till 1 maj i år. Schemaändrings-korridoren är ett resultat av den centrala avtals- och lönerörelsen 2023 med Almega Tågföretagen och den reglerar bland annat hur sena ändringar i schemat ska kompenseras från och med den 1 mars i år.

Förhandling pågår sedan i höstas med SJ om vilken modell som ska användas i SJ-koncernenens verksamhet, den centrala modellen eller en lokal variant i koncernen. I avvaktan på att pågående förhandling blir klar har Seko och SJ kommit överens om att skjuta på införandet till den 1 maj. Nuvarande regelverk i Spåra SJ med tidsförskjutnings tillägg kommer istället fortsätta att gälla under perioden mars och april.

Tidsförskjutningstilläggen höjs under aktuell period med 50 % och de nya beloppen på SJ AB blir 199:50 kr i lågt tillägg och 232:50 i högt tillägg.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Kategorier
Arbetsmiljö

Sexuella trakasserier inom spårtrafik

Hej!

Den partsgemensamma arbetsgruppen som leds av Prevent ska nu inleda det konkreta arbetet kring sexuella trakasserier inom spårtrafik.
Vår representant i arbetsgruppen önskar få in beskrivningar av händelser inom spårtrafik. Verbala, fysiska, digitala? Kollegor, chef, tredje person?

Händelserna kommer beskrivas för Preventgruppen utan att nämna namn, bolag eller vart i Sverige händelsen ägt rum.

Skicka gärna in om du har varit med om något till helene.zallin@seko.se senast 28 februari.

_____________________________________

Seko, Service – och kommunikationsfacketBranschorganisation SpårtrafikE-post: spartrafik@seko.seHemsida: seko.se/spartrafik