Kategorier
Arbetsmiljö seko

Samling mot hot och våld i spårtrafiken

Kategorier
Lokalt seko Seko SJ

Sammanfattning årsmöte 2021

Kategorier
Lokalt seko Seko SJ Seko Spårtrafik

Nyhetsbrev Hallsberg

Kategorier
Lokalt seko Turlistor

Öppet hus gruppnycklar T18

Download (PDF, 308KB)

Kategorier
Avtal seko Seko SJ

Seko SJ info om nytt avtal inom spårtrafik

Download (PDF, 397KB)

Kategorier
Avtal seko

Avtal klart!

Download (PDF, 213KB)

Kategorier
Avtal Förhandling seko Seko SJ SJ

Konfliktinformation

Download (PDF, 326KB)

Kategorier
Avtal seko

Avtalsnytt #2

Download (PDF, 165KB)

Kategorier
Lokalt seko

Årsmöte

Download (PDF, 33KB)

Kategorier
Avtal Förhandling seko

Nytt centralt avtal för spårtrafikbranschen

Seko har tecknat ett nytt centralt avtal för spårtrafikbranschen

Seko har idag, med motparten Almega, tecknat ett nytt avtal för omkring 10.000 medlemmar inom spårtrafikbranschen.

Avtalet som sträcker sig över 13 månader innehåller bland annat:

  • Löneutrymme med 2,38 procent, individgaranti på 240 kronor.
  • Sekos förslag angående försäkring vid ”Loss of License”* ska kostnadsberäknas och förslag till finansiering finnas på plats 31 januari 2017. Länk till  Loss of License1 och Loss of License2.
  • Bemannings-, deltids-, och arvodistråd införs i samtliga företag för att säkerställa heltidsanställningar.
  • Skärpt regelverk för arbetstagarnas integritet när arbetsgivaren inför drogtester, kamera och gps-övervakning.
  • Parterna skall utvärdera konsekvenserna av den så kallade ”Tycodomen” för avtalsområdet. Domen innebär att restid skall betraktas som arbetstid under vissa förutsättningar.

– Det har varit mycket hårda förhandlingar men till slut lyckades vi hitta lösningar i våra viktigaste frågor, säger Sekos ombudsman P-O Fällman.

Inom avtalsområdet Spårtrafik finns cirka 10 000 medlemmar som är anställda vid bland annat SJ, Arriva och Green Cargo. De vanligaste yrkesgrupperna inom avtalet är lokförare, tågvärdar, biljettkontrollanter, reparatörer och städare.

Avtalet i sin helhet kommer att lägga upp på seko.se inom kort

* ”Loss of license” – behörighetsförlust (att utföra sitt yrke) vid sjukdomsdiagnos.