Kategorier
Avtal Förhandling Seko SJ SJ

Avtalsinformation 17 Maj

Kategorier
Avtal Förhandling Seko SJ SJ

Avtals- och löneförhandling SJ 2022

Kategorier
Förhandling IVU Lokalt Seko SJ

Sekos medlemmar på basgrupp får extra dag/dagar till sitt dagkonto

Kategorier
Förhandling Seko SJ

Seko SJ info resultat tvisteförhandling schemapublicering

Kategorier
Avtal Förhandling Seko Spårtrafik

Avtal för Mälartåg klart!

Kategorier
Förhandling

Avtalet är nu klart för Spårtrafik

Kategorier
Förhandling

Seko SJ info 20201204 Fortsättning

Kategorier
Förhandling

Seko SJ info 20201204

Kategorier
Förhandling

SJ schemaläggning T21 nr2

Kategorier
Förhandling

Seko SJ info 20201130