Kategorier
Lokalt

Årsmöte via Teams!

Tackvare rådande pandemiläge kommer mötet ske helt digitalt via Teams och alltså inte fysiskt på hotell stinsen. Inbjudan skickas när man anmäler sig till Martin Alnebring.