Kategorier
Avtal Förhandling

Avtalsnytt #2

Kategorier
Avtal Förhandling Lokalt Utbildning

Klubben informerar

Kategorier
Avtal Förhandling

Avtalsnytt #1

Kategorier
Avtal

Seko SJ Info 20191010 Inplacering i Grundlönesteg

Download (PDF, 174KB)

Kategorier
Avtal

Seko SJ avtalsinformation nya löner 2019

Download (PDF, 172KB)

Download (PDF, 78KB)

Kategorier
Avtal

Seko SJ Info Avtalsinformation

Download (PDF, 123KB)

Kategorier
Avtal Förhandling Seko SJ SJ Turlistor

Framtidens planering

Download (PDF, 350KB)

Kategorier
Avtal Förhandling Seko SJ SJ Turlistor

Framtidens planering

Download (PDF, 346KB)

Kategorier
Avtal Förhandling Seko SJ SJ

Lönerevision 2018

Download (PDF, 346KB)

Download (PDF, 224KB)

Kategorier
Avtal Förhandling Seko SJ

Lönerevision 2018

Download (PDF, 247KB)