Kategorier
Avtal

Avtalsinformation – nya traktamentsregler

Kategorier
Avtal Förhandling Seko SJ SJ

Avtalsinformation 17 Maj

Kategorier
Avtal Seko SJ SJ

Avtal schemaläggning

Kategorier
Avtal Förhandling Seko SJ SJ

Avtals- och löneförhandling SJ 2022

Kategorier
Avtal Seko SJ SJ Turlistor

Seko säger nej till att teckna avtal om avsteg för decemberschema

Kategorier
Avtal Seko SJ SJ

Särskilt lönetillägg

Kategorier
Avtal Förhandling Seko Spårtrafik

Avtal för Mälartåg klart!

Kategorier
Avtal Mälartåg

Avtalsnytt Mälartåg #5

Kategorier
Avtal

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020 är nu klara!

Förhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 är nu klara. Avtalet gäller under perioden 1 december 2020 till den 30 april 2022. Ny lön samt retroaktiv lön från den 1 december 2020 kommer att utbetalas på maj månads lön. Avtalet är formellt daterat den 23 april 2021, vilket är det datum som i förekommande fall ska användas vid anmälan om ändrad inkomst till försäkringskassan.

Samma procenttal har tillämpats för beräkning av lönepott för samtliga fackföreningar på SJ under avtalsperioden. Något som avviker från det centrala avtalet på Spårtrafikområdet för Seko.

Seko har i förhandlingarna om tarifflöner haft ambitionen att prioritera   slutlönesteget i varje tariff, vilket vi till stor del lyckats med. De nya månadsbeloppen för tarifflöner framgår av den bilaga som fogas till denna information.

Nytt i år har varit att förhandlingarna om ny lön för medlemmar med individuell lön har genomförts via avstämning av förslag från SJ istället för som tidigare via förhandling på individnivå. En modell som sedan tidigare används på övriga företag i branschen. Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av sin lönesättande chef.

Skillnaden på värdet med – 0.15% i Sekos centrala avtal sedan 2015 års förhandlingar på Spårtrafikområdet är nu äntligen också permanent löst. 

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Grundlöner från den 1 december år 2020:

Tågmästare

P 17               20 575 kronor
P18                22 870 kronor
P 19               26 550 kronor
P 10               30 000 kronor

Loungevärd
P 28               21 835 kronor
P 29               23 890 kronor
P 20               26 930 kronor

Fordonsoperatör
P 37               23 845 kronor
P 39               27 210 kronor
P 30               31 275 kronor

Depåoperatör
P 48               21 920 kronor
P 49               24 425 kronor
P 40               26 805 kronor

Komfortoperatör
P 58               21 815 kronor
P 59               23 330 kronor
P 50               25 725 kronor

Tågvärd
P 68               21 835 kronor
P 69               23 890 kronor
P 60               26 930 kronor

Lokförare
P 78               18 000 kronor
P 79               31 000 kronor
P 70               36 400 kronor

Obekvämstillägg:
Enkel:           21,17 kr                   
Kvalificerad: 47,25 kr
Storhelg:      106,17 kr

Kategorier
Avtal

Avtal 2020